Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu na stronach niniejszego katalogu, zaledwie kilka realizacji z naszego bogatego dorobku w dziedzinie restauracji zabytków. Na przestrzeni ostatnich 25 lat wykonaliśmy prace przy odnowie ponad 250 obiektów zabytkowych. W dorobku mamy konserwację obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodową organizacji UNESCO oraz wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej mających status pomnika historii.Prace realizuje doświadczony i stabilny zespół konserwatorów dzieł sztuki, techników, historyków sztuki, rzeźbiarzy ,artystów i architektów, pod nadzorem uprawnionych rzeczoznawców mianowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami. Badania chemiczne, metaloznawcze i inne niezbędne do określenia składu chemicznego i datowania badanego obiektu, wykonywane są w laboratoriach i pracowniach Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.Prace wykonujemy w naszym zakładzie w doskonale wyposażonych pracowniach; konserwacji metalu, drewna, rzeźby,malarstwa, odlewni metali kolorowych, galwanicznej do złocenia i srebrzenia.Za prace na rzecz odnowy zabytków, Roman Bobicki został odznaczony przez Prezydenta RP wysokim odznaczeniem państwowym Złotym Krzyżem Zasługi.

Z poważaniem,
Roman Bobicki
Właściciel Firmy

Kraków, dn. 12.11.2012 r.

Strategia firmy

Od ponad 25 lat wykonujemy kompleksową rewaloryzację obiektów zabytkowych – od projektowania po realizację. Konserwację zabytków prowadzimy kierując się dwoma fundamentalnymi zasadami;

  • minimalnej interwencji polegajacej na zastosowaniu jak najskromniejszych środków, które mają wpływ na istniejącą tkankę zabytkową,
  • odwracalność interwencji, która daje możliwość zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego, gdyby zaistniała potrzeba powrotu do stanu sprzed interwencji.

Konserwacja ma zawsze charakter zachowawczy, bez uzupełniania brakujących fragmentów zabytku.W przypadku konieczności uzupełnienia brakującej tkanki zabytkowej, zabieg poszerzamy o rekonstrukcję,a całość interwencji nabiera charakteru restauracji obiektu.Podstawowym celem prowadzonych prac konserwatorskich jest jak najskuteczniejsze spowolnienie procesu degradacji oryginalnych elementów zabytku.Konserwację poprzedza dokładna inwentaryzacja obiektu, badania archiwalne, historyczne,techniczno-naukowe mające na celu ustalenie stanu dzieła, wieku i wartości zabytkowej poszczególnych elementów obiektu.Zabiegi te są podstawą do opracowania projektu prac konserwatorskich.Naszymi klientami są instytucje państwowe, kościelne, klasztory, uniwersytety, uczelnie i prywatni właściciele obiektów zabytkowych.Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług,zapewniając profesjonalny i wysoki poziom świadczonych usług